ผลงานนักศึกษา

รางวัลชนะเลิศ

การแข่งขันหุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติสำหรับการเกษตรอัจฉริยะ 2021 Smart Agricultural Robot Contest 2021 ณ ห้องประชุม Auditorium – True Lab@kasetsart  อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566

รางวัลชนะเลิศ

ITC-CSCC 2018 (Robotic Contest) ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 5-6 กรกฎาคม 2561