การอบรมเชิงปฎิบัติการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์และอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (AIIoT) 2023

การอบรมเชิงปฎิบัติการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์และอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (AI-IoT)” มุ่งเน้นที่การนำเสนอเทคนิคและแนวคิดในการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ร่วมกับอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความเข้าใจในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ของชีวิตประจำวัน และในอุตสาหกรรม

ปิดรับสมัครแล้ว เนื่องจากจำนวนทีมเต็มจำนวน

ผู้เข้าร่วมและครูผู้ควบคุมจะได้รับ ใบประกาศนียบัตร ทุกท่าน

วันที่ 14 – 15 ธ.ค. 2566

วันพฤหัสบดี ที่ 14 ธ.ค. 2566 อบรม

วันศุกร์ที่ 15 ธ.ค. 2566 แข่งขัน

  1. รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 1,000 และใบประกาศนียบัตร
  2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 500 และใบประกาศนียบัตร
  3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 300 และใบประกาศนียบัตร

สถานที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (ในเมือง)

ค่าสมัครทีมละ 200 บาท ฟรีค่าข้าว 2 มื้อ และอาหารว่าง รับจำนวนจำกัด

Line กลุ่ม สำหรับการสอบถาม


Posted

in

by

Tags: